Branscher påverkade Coronapandemin

Coronapandemin är en pågående global kris som påverkar alla sektorer i samhället. Företagen har anpassat sig snabbt och förbereder sig för vad som kommer näst. Faktum är att världen för alltid har förändrats och det normala tillstånd som var rådande innan pandemin kommer inte tillbaka. Med andra ord lever vi i en ny verklighet som påverkar oss på flera sätt, inte minst branscher som detaljhandeln. Fortsätt läsa för att se närmare på vad denna nya verklighet innebär och vilka branscher som påverkas av Coronapandemin.

En ny verklighet

Den pågående Coronapandemin kännetecknas av osäkerhet och svårigheter. Å andra sidan ger det möjligheter för anpassning och kreativitet. Företag måste nu anpassa sig och agera smidigt för att hantera de stora förändringar som behövs i denna nya verklighet. Dock är vissa branscher mer påverkade än andra och måste anpassa sig ännu mer.

Vissa branscher mer påverkade än andra

Även om alla sektorer och branscher i samhället påverkas av Coronapandemin är det vissa som påverkas mer än andra. Inom vissa branscher är det möjligt för människor att jobba hemifrån medan det är mer komplicerat i andra. En av de mest utsatta branscherna är restaurang- och hotellbranschen på grund social distansering samt restriktioner på folksamlingar. Ännu en bransch som påverkas negativt är detaljhandeln som får mindre kundbesök. Den goda nyheten är att det finns smarta lösningar för vissa branscher, inte minst för detaljhandeln. Fortsätt läsa för att se vilka dessa är.

Smarta lösningar för detaljhandeln

Faktum är att detaljhandeln utgör en viktig ekonomisk sektor i samhället, nära 10 procent är sysselsatta inom branschen. Den står också för nästan fem procent av landets bruttonationalprodukt. Detaljhandeln utgör dessutom ett viktigt komplement till andra branscher som drabbats hårt av Coronapandemin som till exempel rese- och turistnäringen. Konsekvenserna av krisen i denna bransch är därför mycket påtagliga och detaljhandeln arbetar under svåra förhållanden.

Eftersom restriktioner och åtgärder för social distans påverkar fysiska butiker mer än webbutiker, kan det påskynda skiftet från shopping i butik till shopping online. Detta medför i sin tur nya otroliga möjligheter med digitala lösningar.

Nya möjligheter med digitala lösningar

Med tanke på restriktioner, stängda gränser och uppmaningar om att stanna hemma, så möjliggör istället internet oss att komma åt olika företag och tjänster. I själva verket gör dagens marknadsförhållanden att digital kommunikation aldrig varit så viktig som den är nu.

Traditionella affärsmodeller måste uppgraderas med digital innovation där shopping kan ske tvärs över olika kanaler. Företag inom detaljhandeln har därför nytta av plattformar som använder data och teknik för att förbättra kunders upplevelse och lojalitet. Sanningen är att Unified Commerce som du besöker här https://www.sitoo.com/se/unified-commerce-platform/ är en av de bästa plattformarna för detta syfte. Denna plattform är designad för designad för sömlös integration och innebär att information utbyts från fysisk butik och webbutik. Den ger synkroniserad information till kunder om beställningar, lagersaldon och produkter i realtid. Kännetecknet för enhetlig handel är nämligen en konsekvent upplevelse oavsett hur och var kunder kommer i kontakt med varumärket.

Förutom innovativa plattformar kan detaljhandeln även tillämpa konsekventa policyer när det kommer till erbjudanden, kampanjer och priser i både fysiska butiker och webbutiker.