Factoring

Factoring är vanligt i branscher som arbetar i långa projektcykler där kundernas betalningar kan dröja. Exempel på sådana branscher är bygg, hantverk och entreprenad där arbetena kan sträcka sig över långa perioder. Företag vars verksamhet har dessa förutsättningar kan drabbas av likviditetsbrist, då företagets pengar ”sitter fast” i fakturor som ännu inte är betalda. Med andra ord inväntar företaget pengar för utförda arbeten, men som av olika skäl dröjer.

Vilka fördelar finns med factoring?

Factoring innebär att företaget kan sälja alternativt belåna sina fakturor via en annan kreditgivare. Den främsta fördelen med detta är att företaget får loss sina pengar och kan öka sin likviditet snabbt. En annan fördel är att det kräver mindre administration och att företaget slipper tänka på att driva in obetalda skulder. Factoring erbjuder även en flexibilitet, då företaget själv kan välja hur många fakturor som ska säljas.

Fakturaköp och fakturabelåning

Factoring sker på två olika sätt; det ena är ett genom rena fakturaköp och det andra genom belåning av fakturorna. Vid fakturaköp köper ett factoringbolag företagets fakturor, en lösning som förbättrar företagets betalningsförmåga snabbt. Vid en belåning tar företaget istället ett slags lån där fakturorna fungerar som säkerhet. Vilket alternativ som passar bäst är helt upp till företaget att bestämma, då det såklart finns fördelar med båda factoring-metoderna.

Factoring med och utan regress

När det gäller factoring kan det vara bra att känna till begreppet regress, då factoringtjänster nämligen kan komma med och utan regress. Factoring utan regress innebär att factoringbolaget har ansvaret om kunderna inte har möjlighet att betala sina fakturor. En factoring med regress innebär att obetalda fakturor returneras till företaget, vilket lämnar factoringbolaget utan risk. De obetalda fakturorna skickas vanligtvis tillbaka till företaget inom några få dagar.

Vad är bäst – med eller utan regress?

När det gäller factoring med eller utan regress finns det fler fördelar att välja med regress. Några fördelar är att du bland annat får ut dina pengar snabbare, att många fler av dina fakturor går att sälja och om något oväntat sker med fakturan går den tillbaka till dig som utställare. Factoringbolag köper dessutom endast upp fakturor som de anser saknar kreditrisk, vilket betyder att du kanske inte kan sälja önskade fakturor.

Sammanfattning

Att använda sig av factoring som företagare är en bra idé när pengar ligger uppbundna i obetalda leverantörsfakturor. Genom factoring kan dessa fakturor säljas och pengarna kommer in direkt till företaget, vilket höjer likviditeten. Det finns factoring med och utan regress, där alternativet med regress är att föredra. Det finns också möjlighet till belåning, då fungerar fakturorna som säkerhet för lånet. Idag finns många factoringbolag på marknaden – välj ett med lång erfarenhet.