Faktura och fakturering

Det finns många olika sätt att ta betalt som företagare och ofta hänger det samman med vilken bransch det gäller och vilken typ av tjänst som utförts. Det allra vanligaste sättet för de allra flesta företagen är att använda sig av fakturabetalning. En faktura kan betalas både i förskott och i efterskott beroende på tjänstens natur och när den utförs. När kunden mottar fakturan är det upp till denne att betala innan angivet förfallodatumet har inträtt.

Vad innebär det att fakturera?

Att fakturera en kund innebär att skicka en räkning på arbetet som utförts. Detta sätt är enkelt att använda sig av och passar bra som bokföringsunderlag. Fakturan gör det enkelt för företaget att komma ihåg vad som utförts och när. Det underlättar också för kunden som får ett visst antal dagar på sig att betala, vilket är särskilt uppskattat när det gäller större summor pengar. Fakturering ser vi även inom detaljhandeln, vilket möjliggör att ”handla först, betala sen”.

Vad ska ingå i en faktura?

När en faktura skrivs ska det framgå tydligt vem det är som skickar den och till vem den riktas. Det ska också specificeras vad som sålts och när det såldes. Fakturan ska ha ett löpnummer, OCR-nummer eller fakturanummer som följer företagets bokföring och som den betalande kan ange som avsändare vid betalning. Det ska också finnas upplysning om momssatser, förfallodatum och dröjsmålsränta. Givetvis ska det också framgå till vilket konto betalningen ska göras, standard är ett bankgiro eller plusgirokonto.

Förfallodatum

För att se till att du får in dina pengar i tid ska ett förfallodatum anges på fakturan. Hur många dagar som anges varierar, men vanligast är runt 30 dagar. Beroende på tjänst och kostnad kan detta datum variera från en vecka upp till två veckor, det står företaget fritt att sätta en rimlig betaltid. Stora företag kan förhandla om förlängt förfallodatum medan mindre företag ofta är beroende av att få in pengarna så snart som möjligt.

Dröjsmålsränta

Om kunden dröjer med betalningen har företagaren laglig rätt att ta ut en dröjsmålsränta av denne. Detta för att kunna vara säker på att betalningen sker i tid nästa gång och att eventuellt extraarbete och inkomstbortfall kompenseras. Dröjsmålsräntan bestämmer du själv, men onödigt höga räntor kan ogiltigförklaras. Ett råd är att addera den aktuella referensräntan med 8% så kan summan anses vara skälig. Referensräntan fastställs av Riksbanken och du återfinner aktuell räntesats på deras hemsida.

Om fakturan inte betalas

Om fakturan inte betalas i tid är den vanligaste åtgärden att skicka en påminnelse. Detta ska framgå tydligt på den nya fakturan som även ska ha debitering av dröjsmålsränta pålagd. En påminnelse kan skickas både en och två gånger men därefter är det vanligt att ta hjälp av ett inkassobolag för indrivning. Det finns också möjlighet att begära detta via Kronofogden till en avgift. Både företaget och kunden kan ta ärendet till rätten, den sistnämnde i det fall denne väljer att bestrida fakturan.

Behöver du ett lån?

Ibland kan det hända att vi inte har råd att betala våra fakturor, det är såklart inget som är bra. Men i det fall som det händer och det kan hända de bästa. Så finns det även hjälp att få här. Det är möjligt att göra en lånekalkyl som förenklar och hjälper till i det fall att du kanske behöver ta ett eget lån för att täcka upp fakturor som är svåra att betala vissa månader. Det går att använda Sambla för att också hitta det bästa blancolånet för dig i det fall som du behöver ett blancolån för att komma på fötter. Tänk dock på att det är viktigt att tänka långsiktigt och inte bara ta ett lån utan att ha en plan för att det också ska betalas tillbaka. Men ibland kanske man behöver det innan ens faktur blir betalda eller så behöver man kanske betala en faktura för att komma vidare med sina affärer.